Home / PENGURUS MUSTASYAR

PENGURUS MUSTASYAR

  1. Kyai Asrori Usman ( Sembung – Cengkok )
  2. Kyai Fadhil (Ringinsari – Dadapan)
  3. Kyai Rohani Hasan ( Ngronggot Wetan)
  4. KH. Muhsin (Kalianyar)
  5. KH. Rifa’i Jawadi ( Kelutan )
  6. KH. Mughnir Abdillah ( Sumberjo – Dadapan )
  7. KH. Abdul Fatah (Mojokendil)
  8. Kyai Abdul Karim ( Tempel – Ngronggot)